Despre proiectul „Fototeca online a comunismului românesc”

Context
Deşi au trecut 19 ani de la evenimentele din 1989, istoria comunismului românesc este încă prea puţin cunoscută. În aceste aproape două decenii, accesul istoricilor la documentele perioadei comuniste a fost unul anevoios şi abia în ultimii ani putem vorbi cu adevărat de deschiderea arhivelor diferitelor instituţii.
Proiectul Fototecii online a comunismului românesc a fost demarat ca urmare a unui interes tot mai mare din partea publicului privind regimul comunist din România şi din cauza inaccesibilităţii surselor fotografice pentru perioada respectivă. Proiectul a devenit posibil după deschiderea reală, totală, în iulie 2007, a fondurilor comunismului românesc deţinute la Arhivele Naţionale ale României.
Pe 14 noiembrie 2008, Arhivele Naţionale ale României (ANR) şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) au încheiat un protocol de colaborare în vederea realizării Fototecii online a comunismului românesc, prima şi cea mai mare bază de date gratuită din România, accesibilă pe internet, cu fotografii din perioada 1945-1989, dar şi din perioada 1921-1944.

Obiectul protocolului
Protocolul prevede identificarea, prelucrarea, sistematizarea şi punerea la dispoziţie de către ANR a resurselor fotografice, indiferent de formatul lor, create în/despre perioada regimului comunist în România, în scopul folosirii lor, cu sprijinul IICCR, pentru realizarea unei baze de date online, gratuite, pentru toţi utilizatorii de internet.
Conform protocolului, Arhivele Naţionale au furnizat sursele fotografice din propriile fonduri arhivistice, indiferent de formatul acestora (fotograme alb – negru şi color, pe suport de hârtie ş.a.), care privesc perioada regimului comunist în România, iar Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a prelucrat (prin fotocopiere, scanare, foto digital) fotografiile relevante şi a finanţat realizarea motorului de căutare, special construit în acest sens, şi a bazei de date. ANR şi IICCR asigură postarea pe propriile website-uri (www.arhivelenationale.ro şi www.crimelecomunismului.ro) a Fototecii online, inclusiv a motorului de căutare, şi accesibilitatea fotografiilor din baza de date, cu titlu gratuit, de către orice utilizator de internet.

Realizarea bazei de date
În prima fază, în cadrul Arhivelor Naţionale ale României au fost identificate sursele fotografice necesare demarării proiectului. În depozitele Arhivelor Naţionale se găsesc astăzi zeci de mii de fotografii în diferite formate, provenite din diverse fonduri ale instituţiilor/organizaţiilor statului comunist. Cele mai multe fotografii provin din arhiva fostului Institut de Istorie a Partidului (Institutul de Studii Istorice şi Social Politice), importante fiind însă şi cele provenite din fototeca Gheorghiu-Dej şi cele din fototeca Ceauşescu.
Din punct de vedere tematic, fotografiile acoperă o paletă extrem de bogată, reprezentând diferite perioade sau evenimente, începând cu perioada interbelică, continuând cu al II-lea război mondial şi terminând cu ultimii ani ai dictaturii ceauşiste. Astfel, există imagini de la întâlniri ale comuniştilor în ilegalitate, portrete de tinereţe ale acestora, fotografii din penitenciarele în care au fost închişi lideri comunişti, dar majoritatea vizează perioada 1944-1989: intrarea Armatei Roşii în Bucureşti, evenimentele politice din 1944-1947, vizitele în străinătate ale liderilor comunişti, momente din viaţa personală a dictatorilor Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu, vizitele oficiale în ţară, congresele partidului, reuniunile culturale, nomenclatura de partid în diferite ipostaze, manifeste, mitinguri, portrete oficiale, evenimente publice etc.
După identificarea fotografiilor şi stabilirea priorităţilor, experţi ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului au început procesul de scanare a fotografiilor. Până în prezent au fost scanate imagini din Fondul Institutului de Istorie a Partidului (Institutul de Studii Istorice şi Social Politice) – selecţii din Fototeca Gheorghiu-Dej şi Fototeca Ceauşescu. De asemenea, au fost prelucrate imagini cu: militanţi comunişti de origine maghiară din România; „construcţia socialismului”; albume reprezentându-i pe Nicu şi Zoe Ceauşescu în vacanţă în Moldova în 1965 sau pe Nicolae şi Elena Ceauşescu în vacanţă în Moldova şi Delta Dunării, în vara anului 1976. Nu în ultimul rând sunt de menţionat fotografiile dintr-un aşa numit fond „retrase” sau care poartă menţiunea „se dau în cercetare numai cu aprobarea Direcţiei”, în care au fost identificate imagini cu: intrarea trupelor sovietice în România; perioada septembrie 1944 - noiembrie 1946; diferite conferinţe şi manifestaţii comuniste etc.
Datorită numărului mare de fotografii scanate până acum (peste 3.500) s-a operat o selecţie după criterii de reprezentativitate şi a avut loc prelucrarea în vederea îmbunătăţirii calităţii acestora.
Într-o primă fază Fototeca online va conţine un număr de 1.500 fotografii, urmând ca periodic acestora să le fie adăugate altele. ANR şi IICCR preconizează ca în final Fototeca online a comunismului românesc să conţină aproximativ 10.000 de fotografii.

Precizări          
Fotografiile din această bază de date au fost realizate în perioada 1945-1989. Totuşi, documente fotografice referitoare la comunismul românesc există şi pentru perioada anterioară anului 1945. Utilizatorii vor înţelege că majoritatea fotografiilor din această bază de date au fost realizate în scop propagandistic, date fiind considerentele ideologice ale epocii. De asemenea, ANR şi IICCR precizează că legendele, precum şi câmpurile de identificare ale fotografiilor au fost preluate întocmai după documentele vremii. Transcrierea fidelă a legendelor nu reprezintă întotdeauna şi varianta exactă a conţinutului documentelor fotografice, cu atât mai puţin versiunea specialiştilor din Arhivele Naţionale şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.

Pentru accesarea corectă a Fototecii online a comunismului românesc, pentru citarea exactă precum şi pentru obligaţiile utilizatorului în cazul folosirii unor fotografii din această bază de date, vă rugăm să citiţi cu atenţie materialele Instrucţiuni de folosire şi Reproducerea fotografiilor. De asemenea, vă rugăm ca, în cazul în care aveţi întrebări, sugestii şi comentarii legate de acest proiect, să ni le comunicaţi utilizând datele noastre de la secţiunea Contact.

Responsabili de proiect
Acest proiect nu ar fi fost posibil fără implicarea următoarelor instituţii şi persoane:

Arhivele Naţionale ale României: Dorin Dobrincu, Alina Pavelescu, Claudiu Dincă, Gabriel Catalan, Mugur Gheorghe, Viorica Bălan, Floarea Dinu, Nicoleta Meşca, Daniela Buşcan, Ştefan Borcea, Adriana Rusu, Diana Şipu, Marioara Neciu, Otilia Dodoţ, Simona Florea, Andrei Muraru.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România: Marius Oprea, Cosmin Budeancă, Andrei Lascu, Dumitru Lăcătuşu, Constantin Petre, Constantin Vasilescu, Alin Mureşan, Florin Soare, Adelina Ţinţariu.


designed by ideance