Photo 15 from 406

Aspect de la şedinţa comună a Consiliului de Stat şi a Consiliului de Miniştri ale R.S.R., sub preşedinţia lui Nicolae Ceauşescu, preşedintele Consiliului de Stat, la care preşedintele Consiliului de Miniştri I. Gh. Maurer a prezentat informarea cu privire la Lucrările Consfătuirii de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia.(10 aprilie 1969).


[Photo #Z016]

Aspect de la şedinţa comună a Consiliului de Stat şi a Consiliului de Miniştri ale R.S.R., sub preşedinţia lui Nicolae Ceauşescu, preşedintele Consiliului de Stat, la care preşedintele Consiliului de Miniştri I. Gh. Maurer a prezentat informarea cu privire la Lucrările Consfătuirii de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia.(10 aprilie 1969).
© According to the legislation in force and to National Archives of Romania's regulations in case of use of these photos, no matter of the nature of your work, you must mention the source - Online communism photo collection, and the reference number.

Content: Aspect de la şedinţa comună a Consiliului de Stat şi a Consiliului de Miniştri ale R.S.R., sub preşedinţia lui Nicolae Ceauşescu, preşedintele Consiliului de Stat, la care preşedintele Consiliului de Miniştri I. Gh. Maurer a prezentat informarea cu privire la Lucrările Consfătuirii de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia.(10 aprilie 1969).
Data/location:
Cota: 16/1969
Source:
Observations:
Subject clasification:
.More photos from the same category
Download hi-res image


designed by ideance