Photo 6 from 190

Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August” din Capitală, ce a avut loc cu prilejul vizitei de lucru efectuată de secretarul general al P.C.R. la această mare întreprindere bucureşteană. (13.II.1979).


[Photo #L006]

Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August” din Capitală, ce a avut loc cu prilejul vizitei de lucru efectuată de secretarul general al P.C.R. la această mare întreprindere bucureşteană. (13.II.1979).
© According to the legislation in force and to National Archives of Romania's regulations in case of use of these photos, no matter of the nature of your work, you must mention the source - Online communism photo collection, and the reference number.

Content: Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August” din Capitală, ce a avut loc cu prilejul vizitei de lucru efectuată de secretarul general al P.C.R. la această mare întreprindere bucureşteană. (13.II.1979).
Data/location:
Cota: 6/1979
Source: -
Observations:
Subject clasification:
.More photos from the same category
Download hi-res image


designed by ideance