Photo 3 from 190

Aspect de la solemnitatea decorării Elenei Ceauşescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru activitate îndelungată în mişcarea muncitorească revoluţionară, cu prilejul aniversării zilei de naştere. (6.I.1979)


[Photo #L003]

Aspect de la solemnitatea decorării Elenei Ceauşescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru activitate îndelungată în mişcarea muncitorească revoluţionară, cu prilejul aniversării zilei de naştere. (6.I.1979)
© According to the legislation in force and to National Archives of Romania's regulations in case of use of these photos, no matter of the nature of your work, you must mention the source - Online communism photo collection, and the reference number.

Content: Aspect de la solemnitatea decorării Elenei Ceauşescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru activitate îndelungată în mişcarea muncitorească revoluţionară, cu prilejul aniversării zilei de naştere. (6.I.1979)
Data/location:
Cota: 3/1979
Source: -
Observations:
Subject clasification:
.More photos from the same category
Download hi-res image


designed by ideance